Referenciák

Építési beruházás:
- A Kabai Óvoda Zichy Géza tagóvodájának fejlesztése Tetétlenen
- Templom utca útépítése Tetétlenen
- Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Biharnagybajomi telephelyének felújítása, korszerűsítése
- Ady Endre út útépítése Biharnagybajom központjában
- A biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola vizes blokkjának kialakítása és akadálymentesítése
- A biharnagybajomi Rendőrőrs felújítása
- A biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola állagmegóvása és épületfelújítása
- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér épület-felújítási munkálatai Biharnagybajomban
- Biharnagybajom Főterének revitalizációja
- Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Köre Egyesülete részére Biharnagybajom központjának fejlesztése közpark kialakításával
- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Fülöp községben az orvosi rendelőt és szolgálati lakást magába foglaló épület felújításával
- Hajdúbagosi sporttelep fejlesztése öltöző épület építésével
- Bajcsy utca útépítése Monostorpályi községben
- Bagamér Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése
- Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése Nyírábrányban
Szolgáltatás:
- A kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat oktatási intézményeiben, pedagógus továbbképzés és szaktanácsadás
- Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Fülöp Község Önkormányzata közoktatási intézményeiben
- TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0001 számú „Együtt könnyebb” Akkreditált pedagógus továbbképzések lebonyolítása a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint tagóvodái pedagógusai részére

Árubeszerzés:
- Körösszegapáti Község köztéri videokamerás térfigyelő rendszer beszerzése és telepítése
- Bagamér Nagyközség Önkormányzata részére élelmiszer beszerzése
- Szociális közösségi mikrobuszok beszerzése ( Tetétlen Község Önkormányzata)
- A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola informatikai fejlesztése(TIOP)
- Informatikai eszközök beszerzése a biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményei részére (TIOP)
- Informatikai infrastruktúra fejlesztése Létavértes Iskoláiban (TIOP)
- Közösségi célú fejlesztés a Derecske Régió és Kistérségi Rehabilitációs Alapítvány részéreIdőjárás

Magyarország