Pályázatírás


Az Észak-alföldi régióban, a Fókuszban 2002 Bt. - az önkormányzatokat és vállalkozásokat érintő pályázatfigyelés, pályázatírás, a megvalósításban való közreműködés és koordináció, a projekt szereplők közötti kapcsolattartás, pályázati és pénzügyi elszámolás, jelentések készítési tevékenységek ellátásával – évek óta több mint száz önkormányzat nyertes pályázatában működött közre.

A pályázatírás területén nyújtandó kiemelkedő szolgáltatásaink:
• Pályázatírás, projektmenedzsment
- pályázati lehetőségek folyamatos követése, rendelkezésre állás,
- pályázati lehetőségekről folyamatos tájékoztatási és konzultációs tevékenység,
- pályázói alkalmasság vizsgálata jogosultsági és a szakmai pontozási szempontrendszernek való megfelelés alapján
- konkrét pályázati kiírások vonatkozásában pályázatírási tevékenység,
- Folyamatos kapcsolattartás és koordináció a Közreműködő szervezetekkel és a projektek megvalósításában résztvevőkkel, megvalósítókkal (a közel 13 éves szakmai munka eredményeként személyes kapcsolatok alakultak ki.)
- A megbízó folyamatban lévő pályázatainak pénzügyi elszámolásainak (időközi és záró kifizetési kérelmek) elkészítése, kapcsolódó dokumentumok szakmai ellenőrzése
- A projekthez kapcsolódó jelentések (PEJ, ZPEJ, PFJ, ZPFJ) elkészítése,
- Támogatási szerződésmódosítások, változás-bejelentések elkészítése, utánkövetése
- A projekttel kapcsolatos helyszíni szemléken való részvétel

• Szakmai napok, képzések
- kapcsolódó szakmai napok, képzések szervezése és tartása. (a rendezvények lebonyolításához cégünk számára rendelkezésre áll egy 50 főt befogadó konferenciaterem.)
- Az önkormányzat részéről biztosított projektmenedzsment csoport tagjainak képzése a hatékony projektbonyolítás érdekében
- Hírlevelek küldése jelenleg email formájában. Új szolgáltatásként tervezzük a hírlevél küldését a honlapunkra regisztrált pályázók részére folyamatos pályázati intenzitástól függő rendszerességgel.

A cég teljes körű szolgáltatást kínál a pályázatíráshoz és projektmenedzsmenthez kapcsolódóan, ennek érdekében kapcsolatban állunk tervező céggel, rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel, műszaki ellenőrrel, könyvvizsgálóval, közbeszerzési szakértővel. A fentebb felsorolt tevékenységekre segítünk kiválasztani az adott projekt megvalósításához a Pályázó részére leginkább megfelelő partnert, mely hozzájárul a sikeres projektmegvalósításhoz.

Fontosabb elkészített és menedzselt ÚMFT keretében nyertes pályázataink
• ÉAOP-2009-4.1.5-09 - „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)”
• ÉAOP-2009-4.1.2/A - Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése
(Pályázat készítés, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése)
• TÁMOP-3.1.4-08/2 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben
• TÁMOP-3.3.7-09/1 - Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében
(Pályázat készítés, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése)
• TÁMOP-3.3.2-08/2 – Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása
• TAMOP 6.1.2/LHH/09/1 - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben
(Pályázat készítés, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, projektfejlesztés)
• TIOP-1.1.1-09/1 – A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
TIOP-1.1.1-07/1 – A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

Fontosabb elkészített és menedzselt hazai és egyéb forrásból finanszírozott nyertes pályázataink

• A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energia megtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához pályázatai
• Nemzeti Civil Alapprogram Pályázatai
• Helyi önkormányzati fejlesztések 2009 évi (CEDE-LEKI-TEKI-TEUT)
Fontosabb elkészített és menedzselt MVH pályázataink:

• EMVA - 178/2009. (XI. 24.) számú MVH Közlemény -
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikro vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások:
• EMVA – 179/2009. (XI. 24.) számú MVH Közlemény - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások
• EMVA – 181/2009. (XI. 24.) számú MVH Közlemény - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
• LEADER - 141/2009. (X. 05.) számú MVH Közlemény - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében meghirdetett magyar pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatok:

Általunk készített megvalósíthatósági tanulmányok, koncepciók:
• Martfűi termálrendszernél visszasajtolású kút megvalósíthatósági tanulmánya (Tisza Joule Kft.)
• az Észak-alföldi régió termál innovációs igényeinek, potenciáljának felmérése
• Sárréti Települések Társulása: 3 éves szociális felzárkóztató program készítése
• A hajdúszoboszlói Apollo Thermalhotel & Apartments**** fejlesztése a konferenciaturizmus bevezetése érdekében.
• Az egészségügyi alapellátás színvonalának javítása Nyírábrány Nagyközség 1. számú orvosi körzetében az orvosi rendelő felújításával és akadálymentesítésével
• Egészségügyi alapellátás korszerűsítése ****** Községben az orvosi rendelő felújításával
• ******** Város Önkormányzatának egészségfejlesztő programja - A meghosszabbítható kockázatmentesebb életért
• *******-******-******* Szennyvízelvezető rendszer kiépítése

Új Széchenyi Terv keretében nyertes pályázataink:

• KEOP-4.2.0/A-11 - Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
• ÉAOP-2.1.1/H-11 – Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Új Széchenyi Terv keretében jelenleg értékelés alatt álló pályázataink:

• KEOP-2011-4.9.0 - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (pályázatkészítés és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése)
• ÉAOP-1.1.1/D-11 – Telephelyfejlesztés

Időjárás

Magyarország